Disposition av valdebatt 25/5 2010 18.00 – 20.15

Alla medverkande samlas senast kl 17.30 i fullmäktigesalen

Varje debattör och ledare kommer att få ett tidur för att kunna följa tiderna för både inledning, repliker och avslutningsord.

Turordning för placering, inledning och avslutning har lottats.

 

18.00 – 19.00 cirka                  Ämne: Skola, utbildning, barnomsorg

                                        

Debattledaren

- Välkommen till radiolyssnarna

- Välkommen och presentation av de sju partiernas företrädare i kommunfullmäktige.

 - Anledningen till valdebatten nu och 24/8 och förutsättningar och regler för debatten. Viktigt att alla håller sina tider.

Tidsdisposition

* Inledning av debattledaren                                                          5 min

* Inledning från partigrupperna               2 minuter x 7           14 min

* Tid för repliker per partigrupp               4 minuter x 7           28 min

* Avslutningsord från partigrupperna     1,5 minut x 7            11 min

                                                                                                        58 min

* Musik i pausen                                                                             

19.15 – 20.15 cirka Ämne: Äldreomsorg

Samma uppläggning som föregående timma

Påminnelse om reprissändning som sker två gånger under sommaren.

Avtackning av medverkande och påminnelse om nästa debatt 24/8

Tekniker: Krister Nyman och Anders Lindkvist

Sändande förening: Linköpings Närradioförening

Ansvarig utgivare: Bo Einarsson

Berndt Petersson, debattledare

 

 

 

 

Disposition av valdebatt 24/8 2010 18.00 – 20.15

Alla medverkande samlas senast kl 17.30 i Pingstkyrkan

Varje debattör och ledare kommer att få ett tidur för att kunna följa tiderna för både inledning, repliker och avslutningsord.

Turordning för placering är lottad, (se bilaga ”Praktisk information”.) Inledning och avslutning har lottats före debatten.

 

18.00 – 19.00 cirka                  Ämne: Integration (med tillhörande bostadsfrågor, arbetsfrågor, invandrarboende i förorterna o s v).

      

Debattledaren

- Välkommen till radiolyssnarna

- Välkommen och presentation av de sju partiernas företrädare i kommunfullmäktige.

- Anledningen till valdebatten och förutsättningar och regler för denna.

Viktigt att alla håller sin tider.

Tidsdisposition

* Inledning av debattledaren                                                          5 min

* Inledning från partigrupperna               2 minuter x 7           14 min

* Tid för repliker per grupp                       4 minuter x 7           28 min

* Avslutningsord från partigrupperna     1 minut x 7               11 min

                                                                                                        58 min

* Musik i pausen

 

19.15 – 20.15 cirka Ämne: Linköpings ekonomi

 

Samma uppläggning som föregående timma

Påminnelse om reprissändning i radio och Internet

Avtackning av medverkande

Tekniker: Krister Nyman och Anders Lindkvist

Sändande förening: Linköpings Närradioförening

Ansvarig utgivare: Bo Einarsson

Berndt Petersson, moderator