Valdebatt 2010: Linköpings Närradioförening

95,5 MHz

Linköpings Närradioförening anordnade inför valet den 19 september 2010 två stycken direktsända debatter, nämligen

Samtliga sju partier representerade i kommunfullmäktige medverkade. Debatterna leddes av Berndt Petersson och koncentrerades på lokala frågor.

Vid varje timme fick en företrädare för varje parti deltaga, men det var tillåtet med en annan person nästa timme. Vi lottade turordning för inledning och avslutning.

Ytterligare upplysningar:


Senast modifierad: 30 augusti 2010
boein@telia.com