Valdebatt 2014: Linköpings Närradioförening

95,5 MHz

Linköpings Närradioförening inbjuder inför valet den 14 september 2014 till två stycken direktsända debatter, nämligen

Samtliga åtta partier representerade i kommunfullmäktige är inbjudna och har accepterat. Debatterna ledes av Hans-Göran Björk och koncentreras på lokala frågor.

Vid varje timme får en företrädare för varje parti deltaga, men det är tillåtet med en annan person nästa timme. Vi lottar turordning för inledning och avslutning.

Samtliga debatter har spelats in för både reprisering och åtkomst via podradio för lyssning vid egenvalt tillfälle.

Ytterligare upplysningar:


Senast modifierad: 23 augusti 2014
bo.einarsson1@comhem.se